Skedom

Skedoms förskola ligger i ett villaområde och invigdes hösten 1981.

I nuläget består förskolan av 4 avdelningar.
Vårt arbetssätt utgår från att alla våra barn ska känna "vi kan, vi vill, vi vågar".

De pedagogiska miljöerna utformas utifrån barnens intressen. Vårt arbetssätt genomsyras av det kompetenta barnet, vilket vi utgår ifrån vid arbetet med att tydliggöra förskolans läroplan Lpfö- 18.

Våra avdelningar heter Växthuset, Sparven, Kojan och Solsidan.