Rödsta

Rödsta förskola ligger nära sjukhuset och med promenadavstånd till skogen. Förskolan är lokalintregrerad med Rödsta skola och fritidshem och innefattar tre förskoleavdelningar.

Utemiljön består av lekplatser med klätterställningar och gungor, lekstuga, rutschkanor, sandlådor, asfaltsområden för cykelåkning, bandyspel med mera.

Inomhus finns, förutom de fyra avdelningarna, kuddrum, rörelserum och teaterrum som samnyttjas med skola och fritidshem.

Förskolans organisation och verksamhet

Förskolan består av tre avdelningar, Isbjörnen, Brunbjörnen och Pandan.

Grundbemanningen är 3 heltidspersonal per avdelning och förskolan har i dagsläget 73 barn inskrivna.

Vår verksamhet har sin utgångspunkt från Läroplan för förskolan där språk, matematik, rörelse, utevistelse och värdegrundsarbete utgör basen för vårt arbete.