Resele

Resele förskola ligger i samma byggnad som skolan. Detta ger oss goda möjligheter att använda idrottshall och bibliotek, det ger oss också chansen att samarbeta över verksamhetsgränserna.

Byggnaden ligger mitt i byn och vi har nära till naturen. Vår förskola präglas av mycket utevistelse och skogsutflykter där social samvaro, rörelse, praktisk matematik och många naturupplevelser bildar en helhet. Vi jobbar kontinuerligt med grön flagg, som är ett arbete inom hållbar utveckling. Sedan VT14 jobbar vi med temat konsumtion där vi lagt fokus på vad ordet innebär, vad vi förbrukar, leksaker förr, nu och i andra länder, återvinning och återanvändning samt reklam. I våras blev vi tilldelade kommunens miljöpris och barnen fick stolta ta emot diplom och presentkort på kommunhuset.

På förskolan har vi ett fantastiskt stöd av både byalaget och föräldrar. I och med miljöpriset ville ockå byalaget stötta oss med presentkort och dessa gick till att köpa in äppel- och päronträd, samt jord och morotsfrö. Föräldrarna hjälpte oss sedan att plantera träden under en fixarkväll tillsammans och byggde samtidigt en mysig koja till barnen att leka i.

Ett annat prioriterat område är språket, vi pratar mycket med barnen och uppmuntrar barnen till att prata med varandra och själva försöka lösa konflikter. Vi läser mycket böcker och jobbar också med mycket rim, ramsor och språklekar enligt materialet före Bornholmsmodellen.

Vi strävar efter att barnen ska kunna göra egna val och bestämma själva över vad de vill göra, därmed har vi mycket material framme i barnens nivå. De äldsta barnen har också valstund och då får de välja en aktivitet som de vill hålla på med under cirka 30min.