Regnbågens förskola

hus och lekplats

Regnbågens förskola består av två avdelningar med ca 20 barn/avdelning i åldrarna 1-5. Förskolan ligger i centrala Sollefteå.

Förskolan har en härlig utemiljö med bland annat bärbuskar, odlingslådor och grillplats. Förskolan ligger i nära anslutning till skogen och den använder vi oss av i det pedagogiska arbetet.

Vi bedriver ett temainriktat arbetssätt och det förekommer ofta samarbete mellan avdelningarna. Vi har ett eget tillagningskök.

Vår vision:

Verksamheten ska upplevas som trygg, rolig och lärorik av barn, personal och vårdnadshavare. Vi uppmuntrar till god kamratskap och samarbetande barn som bryr sig om varandra. Vi strävar efter att barnen som lämnar förskolan ska ha fått en god självbild, empati och förmåga att utforska och söka svar på sina frågor och funderingar.