Ramsele

Förskolan i Ramsele är belägen i ett naturskönt område cirka 7,5 mil norr om Sollefteå.

Vår förskola är indelad i fyra avdelningar som heter Kometen för 1 åringar, Solen 2 åringar, Månen 3-4 åringar och Regnbågen 5 åringar. Den äldsta gruppen har ett stort samarbete med 6 åringarna och fritids. Detta för att kunna anpassa avdelningarna efter barnens behov och ålder.

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat med pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg. Vi arbetar för ökad barndelatighet så att barnen själva kan vara med och påverka sin dag i förskolan.

Förskolans kvalitetsarbete med kunskapsträdet har möjliggjort att såväl elever som vårdnadshavare har chans att följa förskolans mål, utvecklingsarbeten och utvärderingar.

Vi på förskolan ser uteverksamheten som ett viktigt inslag i det dagliga arbetet och vi är ute dagligen. Vår gård inbjuder till mycket lek och kreativitet. Vi har flera sandlådor och gungställningar som är anpassade för alla åldrar. Två olika ruschkanor och en mängd cyklar i olika storlekar. En fin lekstuga på ett stort grönområde som inbjuder till egen fantasi av lekar.

Vi försöker använda bygdens närområde så mycket som möjligt, som till exempel gymnastiksalen, badbassängen, skridskobanan, hembygdsgården och skogen.


Rektor                                       

Anna Lagergren                                                     

Tel: 0623-68 50 51 eller 070-675 06 44               

Mail: anna.lagergren@utb.solleftea.se               

Kontakt avdelningar

Kometen 070-520 85 43

Solen 070-518 76 87

Månen 070-348 10 84 

Regnbågen 070-348 28 96