Trivsel och trygghet

Trivselregler för Prästbordets skola och fritidshem

Överallt där människor arbetar och lever tillsammans måste man följa vissa regler. Detta gäller även i skolan och fritidshemmet. Visa därför respekt mot trivselreglerna. På så sätt bidrar Du till att göra allas arbete trivsamt.

Tänk därför på att:

 • Komma i tid till Ditt arbete och hjälpa till så att alla får arbetsro.
 • Vara en bra kamrat och vara hjälpsam och vänlig mot alla.
 • Respektera alla.
 • Använda ett vårdat språk.
 • Vara rädd om lokaler och material.
 • Inte ta med lesaker hemifrån.
 • Vi går inomhus. Utomhus får vi springa.
 • Vi är utomhus på rasterna.
 • Vara innanför skolans område under skol/fritidstid.
 • Vi kastar inte pinnar och stenar.
 • Vi kastar snö bara ovanför fotbollsplanen