Öhn

Öhns förskola är belägen på landsbygden med naturen inpå knutarna och har tillgång till skidspår, skridskoplan och egen skolskog. Förskolan som har två avdelningar ligger i samma byggnad som skola F-6 och fritidshem.

Vi erbjuder en mångsidig verksamhet där barnen och dess utveckling står i fokus, alla barn får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vistelsen hos oss är rolig, lärorik och utvecklande. Vi har en stimulerande miljö som väcker nyfikenhet och inbjuder till lek, aktivitet och utveckling.

Förskolans övergripande mål är att skapa en trygg miljö där barn/elever känner sig trygga med varandra och med personal/vuxna. Det ger förutsättning för och leder till ett aktivt lärande.

Fjärilen

I vår verksamhet fokuserar vi på språk, matematik och värdegrundsarbete; hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temaarbete kring sagor och sånger där läroplanens alla mål kommer att beröras. Vi kommer även att använda oss av bokprat och Bornholmsmodellen för att stimulera barnens språkutveckling. I vårt arbete delar vi in barnen i mindre grupper.

Vi ser även utevistelsen som en stor och viktig del i vår verksamhet. Då vi ligger väldigt naturnära ser vi till att utnyttja vår närmiljö genom att ha speciella utedagar med planerade aktiviteter och fri lek.

Humlan

I vår verksamhet fokuserar vi på språk, matematik och värdegrundsarbete; hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temaarbete kring sagor och sånger där läroplanens alla mål kommer att beröras. Vi kommer även att använda oss av bokprat och Bornholmsmodellen för att stimulera barnens språkutveckling. I vårt arbete delar vi in barnen i mindre grupper. Femårsgruppen har till exempel samarbete med förskoleklassen. De har gymnastik och går på utflykter tillsammans.

Vi ser även utevistelsen som en stor och viktig del i vår verksamhet. Då vi ligger väldigt naturnära ser vi till att utnyttja vår närmiljö genom att ha speciella utedagar med planerade aktiviteter och fri lek.

Älvtrollet

Vi på Älvtrollet arbetar för att alla barn och föräldrar ska känn sig trygga hos oss. Vi arbetar utifrån Lpfö98 rev.2010 med naturorienterande ämnen, matematik, språk och värdegrund.​ För att nå de satta målen i läroplanen arbetar vi utifrån Bornholmsmodellen.

Förskolan ligger väldigt naturnära vilket vi utnyttjar med att gå till skogen så ofta vi kan.