Näsåker

Trollemo förskola

Trollemo förskola ligger i ett lugnt område med naturen runt hörnet. Våran förskola består av två avdelningar, Älven 1 - 3 års och Forsen 3 - 4 års.

Förskolan ligger 4,5 mil norr om Sollefteå. Det är gångavstånd till både skola, badhus bibliotek och gymnastiksal. Förskolan har en stor utegård där det finns två stora sandlådor, gungor, asfalterade cykelvägar, samt flera gräsytor att leka på. Under vintertid har vi små backar som vi åker både pulka och madrass i.

Vi pedagoger strävar efter att väcka och utveckla barnens nyfikenhet och lust att leka, skapa och lära. Vi jobbar dagligen med att stärka barnen i att bli självstädiga och att få tillit till sin egen förmåga. Förskolan försöker att tillmötesgå föräldrarnas önskemål i så stor utsträckning som verksamheten tillåter och fokuserar på barnens unika förmågor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion mm och uppmuntrar barnen att fortsätta utveckla dessa.

Älgen förskola

Vår förskola ligger i Näsåkers skolas lokaler. Detta ger oss närhet till både fritidshem och förskoleklass där de börjar efter sin tid hos oss.

I vår verksamhet utgår vi från barnens intressen samt förskolans läroplan.

Vi vill att barnet ska förstå sin egen utveckling och lärande. Det sker i den dagliga verksamheten, i samlingar med matte och språklekar samt arbete med No/ teknik. I den nära nturen utforskar vi biologin.

Genom att lära barnen att visa respekt och omtanke om varandra så lär de sig att få ett positivt förhållningssätt gentemot varandra.