Helgum

Vår förskola Kråkan ligger i samma byggnad som skolan, som är placerad i ett samhälle som heter Helgum, drygt 2 mil utanför Sollefteå. Förskolan har tre avdelningar: Tallen, Granen och Eken.

Vår verksamhet är uppbyggd utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18).

Vi har valt att lägga tyngdpunkten på dessa områden:

  • matte och Teknik
  • gympa och Rörelse
  • naturen
  • sagor och Språk
  • sång och Musik
  • skapande