Barnens

Barnens förskola ligger nära sjukhuset och granne med Rödsta förskola och skola

Vi är Barnens förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessorinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå.

All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö98. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de kan själva.

"All onödig hjälp du ger ett barn med något som barnet egentligen skulle klara själv, blir ett hinder i barnets utveckling.” Maria Montessori

Vi stöttar, uppmuntrar och handleder barnen i att klara så mycket som möjligt på egen hand.

Upplevelser och utevistelse

Skogen ligger bara en kort promenad bort från förskolan och dit går vi gärna . Vi tar ibland längre promenader för att besöka exempelvis Sollefteås kommunbibliotek, lekparker eller bara för att gå på upptäcktsfärd.

För oss är utevistelsen av stor vikt och vi är ute i alla väder. Vi arbetar efter ett hållbart förhållningssätt med ett dagligt miljötänk, inkluderande sopsortering och återvinning m.m. tillsammans med barnen.

En gång om året deltar vi i skräpplockardagarna som arrangeras av Håll Sverige rent.

Förskolans organisation och innehåll

Vi har stort fokus på våra lärmiljöer och de är uppbyggda efter vår tillit till barnens kompetens.

Allt material är tillgängligt för barnen och har sin speciella plats, så att barnen själv kan ta fram och ställa bort när de arbetat klart.

Våra lärandemiljöer är också i ständig förändring. Dels för att behålla barnens lust att undersöka, uppleva och lära genom att ha inbjudande och spännande miljöer, men också för att barnens intressen ändras och dessa ligger till grund för utformningen. Vi tror på ett lekfullt tillvägagångssätt.

Avdelningar

Förskolan består av två sidor, Skoj och Bus, med barn i åldrarna 1 till 5 år.

Vi ser oss dock som en förskola med en gemensam barnsyn och ett enhetligt förhållningssätt.