Vad är förskola?

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 till 5 år. Från hösten det år barnet fyller 6 år övergår barnet till fritidshemmet. På Skolverkets hemsida finns mer information om förskoleverksamhet.

Som förälder kan du välja två former av förskoleverksamhet, förskola och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). För barn som börjat grundskolan finns skolbarnomsorg i form av fritidshem. Samtliga verksamheter finns som kommunal och enskild verksamhet.

Till toppen