Majorens konststiftelse

Stiftelsen bildades 2001 genom donation från en
privatperson i Sollefteå. Stiftelsen tillfördes genom
donationen en aktieportfölj till ett värde av ca
1,7 miljoner kronor. Årligen köper man in konst
för mellan två och trehundratusen kronor.

Majorens konststiftelse är alltså helt fristående
från såväl konsthallen Majoren, som föreningen
Majorens Vänner.
 
Stiftelsens ändamål är att förvärva konst som
har anknytning till Sollefteå kommun.
Stiftelsen leds av en styrelse som skall bestå
av 5 personer. Av styrelseledamöterna ska
ordföranden ha särskild ekonomisk kompetens
och övriga ha insikt i och intresse för konst.
 
Styrelsen består idag av Ola Asplund (ordförande),
Kjell Wallin, Bertil Sundqvist och Kerstin Franzén.
 
Sedan stiftelsens tillkomst har 19 konstverk förvärvats.
Numera disponeras dessa av Sollefteå Museum, men
tillhör fortfarande stiftelsen.


Publicerad: 2013-05-29

Medborgarservice