Besök oss

En lampa med en sol shablon som lyser ner på golvet i en av utställningarna.

Besök oss på Sollefteå Museum och ta del av våra utställningar och de olika program som erbjuds.

Att vårda, skydda och dokumentera är några av ett museums uppdrag. Sollefteå Museum gör detta så att alla intresserade kan ta del av det som dokumenterats. Med hjälp av olika program och visningar kan få en fördjupning i de olika teman som finns i våra utställningar.


Vår bilddatabas är öppen för allmänheten och man hittar den här på vår sida. I den kan du söka äldre fotografier ifrån Sollefteå m.m. och kanske kan du hjälpa oss att komplettera ge mer information om fotografierna?


Museet finns även på Twitter och Facebook där man kan få ta del av de senaste händelserna. På Facebook har vi även en grupp som heter ”Sollefteå från förr” där du kan lägga upp dina privata äldre fotografier för att sedan diskutera dessa, och andras fotografier, med andra intresserade.Sollefteå Museum – mer än bara utställningar.


Välkommen!

Publicerad: 2018-08-02

Medborgarservice