Sollefteå växer fram

Sollefteå är ett mycket gammalt sockennamn i Ångermanland. Ortnamnet härleds från ett namn De Solatum, innehållande Sol och ett ord at "egendom".  Innebörden antas vara  ”de soliga ägorna” eller den ”solbelysta trakten”


Första gången Sollefteå förekommer i skrift, då i sin latiniserade form Solatunum, är i ett dokument från 1273 vid en gränsdragning mot Jämtland. Under medeltiden stavades namnet också Solatum, Solathum och Sollathun.


På 1500-talet dyker det upp stavningar som mer liknar talspråkets: Soleta, Solet och Sållete. I folkmun hette staden Schôllet eller Schålet långt in i modern tid.


Det nuvarande namnet har anslutits till namn på andra städer efter Norrlandskusten, t ex Umeå, Piteå, Luleå.


Dessutom har det ibland folkligt omtolkats som vore det ett Sol ette ån, där ette är = efter. Det gamla namnet på Ångermanälven är Storån eller bara Ån.


Sedan 1200-talet fanns i Sollefteå en kyrka.
Kristnandet och sockenbildning tar sin början i nedre Ådalen på 1100-talet. Varje socken uppförde sin egen kyrka och blev grunden för en administrativ indelning som varat in i våra dagar.


Ådalen fick en koncentration av stenkyrkor, som man får gå till Mälardalen för att hitta motsvarighet till.

Till Sollefteå kyrka testamenterade 1337 stormannen Gudlav Bilder markegendomar söder om Sollefteå, kanske för att sona en begånget dråp. Gymnasieskolan står på mark, som med stor sannolikhet ingick i det komplexet, och heter därför Gudlav Bilder-skolan.

Publicerad: 2012-11-28

Medborgarservice