Sollefteå kommun klättrar i rankingen över året friluftskommun

Sollefteå kommun fortsätter att klättra i rankingen årets friluftskommun. I årets ranking placerar sig Sollefteå på 23 plats och bara 2,5 poäng från topplaceringarna. Jämfört med förra året (36) klättrar kommunen 13 placeringar i rankingen.

De senaste åren har kommunen genomfört en rad satsningar på utegym, promenadstigar, tätortsnära friluftsområden och spontanidrottsplatser. Arbetet har gett resultat och kommunen har klättrat från plats 186 (2016) till 23 plats 2020.

 

Under 2020 tar kommunen ytterligare steg med följande aktiviteter som planeras och kommer att genomföras under året,

 

Fler utegym

I såväl Junsele som Näsåker finns det planer för att bygga utegym.

 

Miljöåtgärder Mosjön

Sollefteå kommun medfinansierar ett projekt för att genomföra miljöåtgärder i Mosjön i Helgum. Projektet syftar till att gräva en bredare kanal/dike för att öka tillflödet från Gröningsån genom att rensa bort fallna träd, vass och annan vegetation. Området kring Mosjön är utpekat som riksintresse för naturvård och förslaget som utökat riksintresse för friluftsliv. Totalt beräknas projektet kosta 312 800 kr och finansieras till största del av Länsstyrelsen.

 

Parkourpark på Risön

Planer för finns för att bygga en parkourpark vid campingen på Risön. Projektet skulle ha startats under våren 2020, men har fått skjutits upp på grund av rådande pandemi.

 

Upprustning Nipleden

Nipleden ska rustas upp under 2020 och 2021 för ca 394 000 kronor. Projektet medfinansieras av Länsstyrelsen.

 

Hitta Sollefteå

Tillsammans med OK Nipan arrangeras ett orienteringsäventyr. Totalt släpps 6 kartor på olika områden med ca 50 checkpoints. Kartorna kommer att släppas på en hemsida och kan skrivas ut eller laddas ner gratis. De som samlar ihop flest checkpoints under perioden 1/6-1/10 har chansen att vinna fina priser.

 

Västra skogen utvecklas

Under 2020 kommer Västra skogen att fortsätta utvecklas med utegym och mer tillgängliga spår.

Publicerad: 2020-05-15

Skribent:

Medborgarservice