Verksamhet i Apotekshuset till hösten

Verksamheten på Sollefteå museum och Apotekshuset fortsätter och får en ny inriktning under hösten 2019. Sollefteå Museum har stängt över sommaren för att bemanna verksamheten på Orrenhuset.

Under hösten kommer den populära verksamheten i Orrenhuset att flytta till Apotekshuset. Det innebär att Apotekshuset kommer att fyllas med mer kultur och fler utställningar. Redan nu pågår arbetet med att planera kulturaktiviteter i Apotekshuset och hela kommunen under hösten 2019.

 

De permanenta utställningarna kommer att ta en mycket mindre plats till förmån för fler och roterande utställningar. Verksamheten kommer att fortsatt ske i kommunalregi men också i samarbete med kulturskapare och kulturföreningar.

 

Roger Johansson ordförande i samhällsutvecklingsutskottet kommenterar,

 

- Det florerar mycket rykten men jag vill poängtera att vi inte vill avveckla kulturellverksamhet tvärtom vi vill ha mer kultur i hela kommunen. Jag har stor förståelse för att förändring skapar oro men vi måste också kunna tänka nytt för att få mer verksamhet och bredda kulturen.

 

- Förändringen innebär i korthet att den permanenta utställning som funnits i Apotekshuset under lång tid kommer att få ta mindre plats till förmån för en mer dynamisk utställningsverksamhet. Vår historia kommer fortsatt att visas upp men det finns väldigt mycket mer historia, berättelser och kultur som vi borde visa upp som inte får plats i en permanent utställning.

 

- Under hösten kommer vi att ha en nyinvigning av den nya verksamheten på Apotekshuset och jag hoppas att vi då kan övertyga de som idag är oroliga för förändringen att detta är en utveckling som är till gagn för kulturen i hela kommunen.

Publicerad: 2019-06-27

Skribent:

Medborgarservice