Barnkonventionen i praktiken

Bibliotekspersonal som deltog var Ann Wärme,  Christina Johansson, Marianne Byström och Elin MolinFöreläsare och övriga deltagare i Barnkonventionsdagen fanns i Härnösand, Karlskoga, Örebro och övriga folkbibliotek i regionen.

Bibliotekspersonal som deltog från Sollefteå satt i Apotekshuset. Från vänster: Ann Wärme, Christina Johansson, Marianne Byström och Elin Molin. Föreläsare och övriga deltagare i Barnkonventionsdagen fanns i Härnösand, Karlskoga, Örebro och övriga folkbibliotek i regionen.

Den 28/1 startade Sollefteå bibliotek införandet av Barnkonventionen, som blev svensk lag 1/1 2020. Lagen innebär större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

Tillsammans med regionbibliotekets personal, alla bibliotek i länet och i samarbete med flera andra bibliotek i landet ska Sollefteå bibliotek se till att barnens rättigheter uppfylls utifrån konventionens mening.

 

Barnkonventionen UNICEFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blev lag från 1 januari 2020 och heter egentligen Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Publicerad: 2020-02-03

Skribent:

Medborgarservice