Motionera på Hälsans stig

Hälsans stig sträckan längs Ångermanälven i centrala Sollefteå

Hälsans stig är cirka 5 km och går genom centrala Sollefteå. Du kan vandra på sträckan när du vill. Den kan även användas av till exempel föreningar som vill arrangera  tipspromenader med mera.

 

En enkel folder med karta över stigen kan hämtas hos Medborgarservice i Sollefteå kommunhus och hos Medborgarkontoren i Junsele, Ramsele och Näsåker.

 

Karta över Hälsans stigPDF

Karta med stationerna utmärkta Hälsans stigPDF

Foton på skyltar längs Hälsans stigPDF

Hitta fler vandringsleder i Sollefteå kommun

 

Fakta om Hälsans stig

Sträckan är 5 km.

Terrängen består av promenad längs älven på asfalt och grus, längs en större promenadstig samt stadsvandring. 

Det finns 13 skyltar uppsatta längs stigen (skyltarnas storlek är ca 22 x 30 cm). 

 

Rundan är tänkt att användas vid aktiviteter som till exempel tipspromenad, frågesport och bildgåtor.

 

Hälsans stig är framtagen i samarbete mellan Sollefteå kommun, Hjärt- och lungsjukas Riksförbund och Landstinget Västernorrland.

 

Vill din förening ordna ett arrangemang på Hälsans stig?

 

Krav för att få arrangera aktiviteter längs stigen

 

  • Den ska falla inom området folkhälsa (till exempel info om hälsa, miljö, djur, natur, kulturstig, tipspromenader, motionsbingo ).
  • En aktivetet får exponeras längs Hälsans stig i max 2 veckor.

  • Det förbund, förening m.m. som ansvarar för aktiviteten ska se till att informationen rensas bort från skyltarna.

OBS! Är du osäker på om din tänkta aktivitet har koppling till folkhälsa så hör av dig till kontaktpersonen Per-Erik Pelle Bodin.


per-erik.bodin@solleftea.se

Telefon: 0620-68 20 94.

Mobil: 070-329 25 12

 

Att tänka på när du sätter upp skyltmaterial

  • Gör skyltarna lättlästa. Använd ett större typsnitt på bokstäverna. Ha ett luftigt upplägg och enkelt språk.

  • Om du ska använda bilder/illustrationer så se till att de har god kvalitet.
  • Allt för att en så bred målgrupp som möjligt ska kunna läsa det som står på skyltarna.


Hantering av svarstalonger vid tipsrundor

  • Hämtning och inlämning av till exempel lappar för tipspromenad kan ske utanför vid kommunhuset Medborgarservice.

  • Det studieförbund som ansvarar för aktiviteten sköter själv all kontakt innan. Ni löser även själv alla praktiska frågor med t ex tipslådor för svarstalonger med mera. Detta ska ske i god tid innan genomförandet av tänkt aktivitet, samt efter avslutad aktivitet.

Publicerad: 2017-05-08

Skribent:

Medborgarservice