Dags att söka kulturstipendium 2017

 

Stipendiet kan sökas av dig som är verksam inom olika kulturområden i Sollefteå kommun . Det kan användas till studier, studieresor och projekt inom kulturområdet som enskild eller en förening vill göra.

 

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 2 maj.

Använd endera denna E-blankett,

eller skriv ut och fyll i denna blankettPDF och skicka till:

 

Sollefteå kommun

Kultursamordnaren

881 80  SOLLEFTEÅ

Publicerad: 2017-04-27

Skribent:

Medborgarservice