Beslut – ett levande kulturhus

Under 2016 genomförde Sollefteå kommun en omorganisation inom bibliotek- och museiverksamheten. För att stärka samarbetet slogs verksamheterna ihop och två chefstjänster slogs ihop till en.

Tomas Tejle utsågs till chef för bibliotek- och museiverksamheten och ett arbete har pågått sedan dess med att se över innehållet i verksamheten. Personalen har på uppdrag av politikerna utarbetat ett förslag till hur verksamheten skulle kunna förändras och utvecklas i Apotekshuset.

 

Det förslag som lämnades till politiken innebär att arbetsplatser, magasin och arkiv ska flyttas för att skapa större plats för utställning av konst, Sollefteå tomtens leksaker och textilutställningar. Inriktningen är att utställningarna ska vara flexibla och förnyas. Apotekshuset ska vara integrerat besöksmål för bibliotek, utställning- och programverksamhet för alla.

 

Ambitionen är att utveckla den pedagogiska verksamheten främst mot barn och unga. Även om dagens verksamheter kan komma att behöva minska sina ytor så skapas ytor där dagens gränser mellan bibliotek och museum suddas ut.

 

Ett levande kulturhus kan inte vara statiskt utan måste förändras och en del utställningar ska också vara mobila för att kunna visas på andra platser i kommunen eller i samband med arrangemang.

 

Under kommunstyrelsen 7/2 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 750 000 kronor under 2017 för att förverkliga planen. Medlen ska användas för att de två nedersta våningarna ska användas till publikverksamhet innefattande tillexempel konst, leksaker och textilier. Verksamheten ska präglas av flexibilitet.

 

Kommunstyrelsen beslutade också att utställningar som har med kommunens 100-års jubileum ska prioriteras under 2017.

Publicerad: 2017-02-10

Skribent:

Medborgarservice