Hyra lokaler

Föreningar och privatpersoner har möjlighet att hyra kommunala idrottshallar/-anläggningar och vissa andra lokaler för fritidsverksamhet.

Bokning måste ske senast 5 vardagar innan hyrestillfället.


Regler för uthyrning:

  • Hos  kommunen bidragsberättigade föreningar har förtur.
  • Arrangemang, matcher och motsvarande har förtur framför långtidsbokningar.
  • Föreningar som bedriver uthomhusidrott har företräde till utomhusanläggningarna.
  • Föreningar som bedriver inomhusidrott har företräde till inomhuslokalerna.
  • Kommunen har rätt att bryta schema för egna arrangemang.

 

Prioritetsordning (om flera vill hyra samma lokal samtidigt)

1. Förening som bedriver tävlingsidrott som har säsong

2. Förening som bedriver ungdomsidrott som har säsong

3. Förening som bedriver motionsverksamhet, korpverksamhet eller motsvarande.

4. Förening som bedriver tävlings- och ungdomsidrott som inte har säsong.

5. Studieförbundens friskvårdscirklar/privatpersoner

6. Företagens friskvård

7. Kommersiella verksamheter


Vad det kostar att hyra lokaler hittar du härPDF.

Prislista kommunala lokaler

LOKAL

FÖRENING

PRIVAT

ÖVRIGT

 

Curlinghall

 

 

100 kr/timme / Läger samt ej kommunmedborgare

 

Idrottshall

75 kr/timme

100 kr/timme

 

 

Gymnastiksal

55 kr/timme

75 kr/timme

 

 

Fotbollsplan, friidsanl, isrink utomhus

75 kr/timme

100 kr/timme

 

 

Ishall

75 kr/timme

100 kr/timme

400 kr/timme. Läger samt ej kommun-medborgare

 

Samlingslokal, matsal

55 kr/timme

75 kr/timme

 

 

Scenen, Sollefteå stadspark

250 kr/tillfälle

250 kr/tillfälle

 

 

Skolsal

55 kr/timme

75 kr/timme

 

 

Undervisningskök

55 kr/timme

75 kr/timme

Tillägg 75 kr per tillfälle

 

Trä- / Syslöjdsal

55 kr/timme

75 kr/timme

Tillägg 75 kr per tillfälle

 

Skolkök med matsal

100 kr/timme

100 kr/timme

Tillägg 75 kr per tillfälle

 

- " - - " -

600 kr/dag

600 kr/dag

Tillägg 75 kr per tillfälle

 

Scendelar, transportabel scen

25 kr/del

25 kr/del

exkl transport. Varje del är 2 m²

 

Mobil läktare

500 kr/dag

1 000 kr/dag

exkl transport

 

 

 

 

Förläggning i skol-/gymnastiksal/idrottshall      50 kr/person och natt

 

Publicerad: 2019-04-15

Medborgarservice