Kulturstipendium

Kommunens kulturstipendium delas ut årligen vid fullmäktiges junisammanträde.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.


Kulturstipendiet är avsett att användas till något av följande:

  • studier på postgymnasial nivå/förberedande stadium för högskola
  • studieresor
  • projekt inom kulturområden enligt ovan som enskild eller förening vill genomföra.

    (Om ansökan gäller studier ska institution och studieorganisation anges liksom utbildningens inriktning och omfattning av ämnen och tidsåtgång.)


Annonsering görs på kommunens hemsida under april/maj månad och ansökan ska vara....


Sollefteå kommun

Utskottet för samhällsutveckling

881 80 SOLLEFTEÅ


...tillhanda senast 27 april. Ansökan görs på särskild blankettPDF eller direkt via E-tjänstlänk till annan webbplats

Publicerad: 2020-01-14

Medborgarservice