Kommunens hederstecken för kulturella insatserEtt Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni varje år. Hederstecknet består av diplom och graverad kristall.


Alla är välkomna att nominera en person, en grupp, förening eller organisation, verksam inom kommunen, till utmärkelsen.


Nominering till hederstecknet, med motivering skickas till...


Sollefteå kommun

Utskottet för samhällsutveckling

881 80 SOLLEFTEÅ


...före 27 april


Annonsering på kommunens hemsida med inbjudan till allmänheten att inkomma med förslag till mottagare av hederstecknet sker i mars/april månad.


Här kan du nominera mottagare av hederstecken direkt via E-tjänstlänk till annan webbplats


Publicerad: 2020-01-14

Medborgarservice