Kulturstipendium och utmärkelser

Sollefteå kommun delar ut flera kulturutmärkelser under året.


Ingrid Thulin-stipendiet delas årligen ut till en ung skaparkraft från Ådalen. Stipendiet är på 20 000 kronor och bekostas av SP-fastigheter .


Kommunens kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.


Varje år delas även ut ett Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen. Hederstecknet kan ges till person, grupper, föreningar eller organisationer verksamma inom kommunen.


Läs mer om hur du ansöker under respektive rubrik i menyraden.

Publicerad: 2019-06-12

Medborgarservice