Kulturstipendium och utmärkelser

Sollefteå kommun delar åligen ut två olika kulturutmärkelser.

Kommunens kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet inom skilda kulturområden som skönlitteratur, teater, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden.


Kommunens Hederstecken för värdefulla kulturella insatser inom kommunen. Hederstecknet ges till person, grupper, föreningar eller organisationer verksamma inom kommunen.


Utdelningen sker i samband med fullmäktiges sammanträde i juni månad.


Läs mer om hur du ansöker eller nominerar någon under respektive rubrik i menyraden.

Publicerad: 2020-01-14

Medborgarservice