Kulturhistoria, kulturarv

Hällristningarna i Nämforsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid Näsåker med sina bilder av älgar, laxar, människor etc utgör intressanta spår av mänskliga aktiviteter för 4 000-5 000 år sedan.

Från tiden 300-800 e Kr är gravhögarna vid Holms säteri och Björkåbruk.länk till annan webbplats Dessa vittnar med sitt innehåll av bland annat en glasbägare från Rehnlandet och arabiska silvermynt om att denna bördiga bygd stod i kontakt med den stora världen redan under järnåldern.

Kyrkorna på norra sidan Ångermanälven (Sånga,länk till annan webbplats Överlännäslänk till annan webbplats och Boteålänk till annan webbplats) visar att det varit en kontinuerlig bebyggelsen sedan medeltiden. Ramseles gamlalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kyrkalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en rikt utsmyckad kyrka från 1200-talet.

Tornstaden. Från 1870-talet växte Sollefteå upp som stadsbebyggelse med pampiga hus huvudsakligen i träarkitektur. Arkitekt Lars Niklas Wahrgren ritade dem i en storslagen stil med tinnar och torn.

Tingshusetlänk till annan webbplats ritat av Folke Zetterwall, präglas av förra sekelskiftets nationalromantik, men har också säregna norska och skotska inslag. Tingshuset är för övrigt utsett till en av Sveriges tio vackraste byggnader.

Bebyggelsen i byarna Edenlänk till annan webbplatsoch Lidgatulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har bevarats sammanhållen ända från 1600 talet och inte, som i de flesta fall, splittrats av laga skiften på 1800-talet.


Bruksmiljöerna i Graninge, Österforse, Sollefteå och Gålsjö minner om järnbruksepoken med början på 1600-talet. Den övergick på 1800-talet i skogsnäringen med virkesdrivning och flottning.


Det slottsliknande komplexet i trä, Österåsens hälsohemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ritades som sanatorium av hovarkitekten Fredrik Lilljeqvist under samma period efter förebild från renässansen av Jean de Vallée.


På sommaren lever våra vackra hembygdsgårdar upp i Sollefteå,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Långsele/Graningelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Helgumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Edselelänk till annan webbplats, Ramselelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Junselelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Ådalslidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Reselelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Sånga-Överlännäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla med sin egen historia att berätta. Gör ett besök och ta del av vårt gamla, vackra och förunderliga arv från tider som varit.


Junsele hembygdsgård

Publicerad: 2019-08-08

Medborgarservice