Utveckling av Hallstabergets idrotts- och friluftscenter

Sollefteå kommun har under många år arbetat för att bli en tillgänglig kommun. Det betyder att kommunen satsat medvetet på att genomföra åtgärder som möjliggör åtkomst och användning av miljöer och anläggningar i såväl vardagslivet som på fritiden.


För att stärka tillgängligheten på idrottsanläggningen Hallstaberget har Sollefteå kommun sökt och beviljats ekonomiskt stöd från Tillväxtverket och Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond. Ambitionen är att göra anläggningen inte bara tillgänglig för elitidrottare och åskådare utan även locka turister och boende i regionen, med eller utan funktionshinder, till området.


Mer information om projektet finns att läsa om i Sollefteå kommuns ansökan (pdf.)PDF


Publicerad: 2013-04-09

Medborgarservice