Skoterleder

Nätet av skoterleder är väl utbyggt mellan orterna inom Sollefteå kommun. Elva skoterklubbar sköter tillsammans "huvudlederna" som är 812 kilometer.

Anslutnings- och utflyktsleder tillkommer. Ledanslutningar finns till de flesta av Sollefteås grannkommuner.


Bästa informationen om ledernas sträckning och farbarhet får du via respektive skoterklubb. Se informationen i högerspalten.

Publicerad: 2017-02-16

Turistbyråer

Sollefteå kommun, Medborgarservice

DJupövägen 3

Tfn: 0620-68 20 00

E-post: medborgarservice(a)solleftea.se


Junsele turistbyrå

Forumvägen 4

Tfn: 0621-101 55

E-post: turistbyran(a)junsele.nu

Hemsida: www.junsele.nulänk till annan webbplats


Näsåker turistbyrå

Hällristningsmuseet

Tfn: 0622-106 30

E-post: turistbyrån(a)namforsen.se

Hemsida: www.namforsen.comlänk till annan webbplats


Ramsele turistbyrå

Kägelbacken 6

Tfn: 0623105 10

E-post: turistbyran(a) ramsele.com

Hemsida: www.ramsele.comlänk till annan webbplats

Medborgarservice