Put and take

Fiskare med kastspö

Put and Take fisket bedrivs i mindre uppdämningsvatten och tjärnar.


Fisk utplanteras regelbundet och då regnbåge, öring och röding.


Flugfiske, spinnfiske eller mete är de vanligaste fiskemetoderna men även pimpelfiske kan förekomma.

Endast dagkort utfärdas för ett antal fiskar eller att man efter fiskets slut betalar den fångst man fått.


Öppet tider för "Put and Take" vatten kan variera, men sommartiden är vanligast.


TA KONTAKT MED RESP. KONTAKTPERSON OM ÖPPETHÅLLANDEN!

   

Graninge SFK PUT and TAKE

Beläget: Graningebruk (avtag från väg 87 mellan Österforse och Jämtlandsgränsen)

Kontaktperson: 0620-600 63 / 0620-600 78

Kortförsäljning: På plats   


Fäbodammen Lidgatu PUT and TAKE

Beläget: (Ca: 1 km söder om Näsåker intill riksv. 90)

Servering i Fäbomiljö & Rastplats

Kontaktperson:   0622-101 00 

Kortförsäljning: På plats

 

Kåtabyns PUT and TAKE

Beläget: Junsele (i närhet av Djurpark & Camping)

Kontaktperson:  070-698 60 62

Kortförsäljning: På plats   


Ärtriktjärn PUT and TAKE

Beläget: Ärtrik (väg 331 mellan Helgum - Edsele)

Kontaktperson:  0620-420 65

Kortförsäljning: På plats, kortautomat Ärtrik

 

Svarttjärn PUT and TAKE

Beläget: Mellan Tågsjöberg - Röån    Junsele

Kontaktperson:  0621-20100

Kortförsäljning: På plats

Publicerad: 2016-08-16

Medborgarservice