Information

Två män håvar in en fiskefångst

FVO är en förkortning för Fiskevårdsområde.
KFO står för Kortfiskeområde och är de fiskevatten som tillhandahålls av SCA.

Fiskevårdsområdet förvaltas av en fiskevårdsområdesförening där fiskerättsinnehavarna är medlemmar. Det är länstyrelsen som beviljar ansökningar.


Föreningen sköter om fiskevården och säljer vanligtvis fiskekort till allmänheten.


Publicerad: 2016-06-07

Medborgarservice