Sollefteåortens FVO

Området omfattar ca 9 kvadratmil i en naturskön Ångermanländsk natur

I Ångermanälven fiskar man främst lax och havsöring.

 

Ädelfiske finns i ett antal vatten där även utplantering sker regelbundet. 

Övriga vatten hyser ett rikt bestånd av abborre och gädda.


Nipstadsfisket mitt i Sollefteå räknas till ett av de bättre när det gäller lax och havsöringfiske i Sverige.


Några vatten inom fiskevårdsområdets gräns ingår ej. Se en mer detaljerad karta på fiskevårdområdets officiella hemsida.


Tillgänglighetsanpassat fiske: Fiskebrygga vid Stor-Abborrsjön och Mjövattnet  

 

Fiskebestämmelser: Alla som avser att fiska i fiskevårdsområdets vatten är skyldiga att känna till gällande lagstiftning och fiskevårdsområdets bestämmelser för aktuellt vatten.

Ungdomar upp till 16 år fiskar utan fiskekort i områdets vatten.

  • Utfärdade fiskekort gäller från klockslag till klockslag resp. datum till datum.
  • Utfärdade års- och veckokort räknas som familjekort, dvs. familjens medlemmar fiskar på sådant kort.
  • Utfärdade dag- vecko- och årsfiskekort gäller i samtliga vatten tillhörande Sollefteå fvo.                     

Publicerad: 2016-05-25

Medborgarservice