HABITAT

Habitat

Habitat - en markstudie i sällskap med Helmer Osslund

 

Kerstin Lindström utför markstudier i sällskap med Helmer Osslund


Ett HABITAT är en miljö där en art kan leva. I en serie arbeten utforskas olika aspekter av begreppet. Habitatet kan vara stort eller litet och berättar om något vi kan dela till skillnad från reviret. Utställningen visar ett antal verk framställda i filt och vadmal. De är uppbyggda av mindre delar, omsorgfullt färgade och utvalda för att bära sin berättelse. Det handlar om att undersöka olika ytor och färgskiftningar i betraktandet av avgränsade stycken natur. Allt från skogsbrukets provytor till det lilla barnets första upplevelser av sin omvärld.


Uppdraget Konstnär i kommun i Sollefteå 2018 gick till Kerstin Lindström. I uppdraget ingick att inspireras av en kulturpersonlighet med anknytning till trakten. Lindström har valt konstnären Helmer Osslund. Under sin livstid producerade Osslund ett stort antal färgstarka målningar som ofta skildrar norrländska landskap med motiv hämtade från trakterna runt Sollefteå, Höga Kusten och Lappland. Färgerna glöder och penseldragen är kraftfulla. ”Färgbada med Osslund” var Kerstin Lindströms förslag till ett projekt i samarbete med Orrens Konst och Kultur. Projektet har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Region Västernorrland och Sollefteå kommun.

 

Utställningen öppnar 13 november 2018 och pågår till 10 januari 2019

Publicerad: 2019-01-28

Medborgarservice