Utbildning

Arbetar du med ungdomar eller i ungdomsorganisationer?

Är du förslagsvis projektledare, ungdomsrådgivare eller projektövervakare? Då kan du få stöd till att anordna seminarier eller möjligheten att få utveckla den europeiska ungdomspolitiken.

Kontakta MUFC - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för mer information!

Internationella kurser

Ungdomsledare som vill göra projekt inom EU-programmet Erasmus+ kan gå internationella kurser, som för samman ungdomsledare från olika länder.

Kontakt