Erasmus +

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och sport. Det pågår mellan 2014 och 2020.

Volontärtjänst, utbildning och ungdomsutbyten är ett av tre programområden i Erasmus+, som är EU-kommissionens program för ungdomssamarbete. Det kallas också för mobilitetsprojekt.

Ungdomsutbyten För grupper av ungdomar mellan 13 och 30 år som är nyfikna på att möta unga från andra länder. Projektet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag. Det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Utbytet kan pågå i 5-21 dagar och vara en blandning av workshops, övningar eller diskussioner.

Europeisk volontärtjänst, För ungdomar mellan 17 och 30 år för att få nya kompetenser och erfarenheter samtidigt som de gör en insats som volontärer. Ett projekt kan genomföras inom kultur-, idrott- eller miljöområdet, på fritidsgårdar eller i ungdomsorganisationer. Kommunala verksamheter, organisationer eller lokala projekt kan ta emot och skicka volontärer mellan 2 och 12 månader.

Utbildning och nätverksbyggande. Personer som jobbar med unga kan göra seminarier, studiebesök, utbildningar eller besök på arbetsplatser. Syftet med bidraget är att utveckla organisationer till exempel genom kompetensutveckling för personalen eller ledarna eller genom möten för att skapa nya nätverk. Aktiviteterna kan pågå i 2 dagar till 2 månader och syftar till att öka samarbetet och kvaliteten i verksamheten.

För ytterligare information, läs på EU-kommissionens ungdomsportal.

Kontakt