Sollefteå - en kraftfull kommun

Arbete

 I Sollefteå bor ca 20 000 inv. varav ca 9000 bor i Sollefteå tätort. Junsele, Ramsele, Edsele, Näsåker, Resele, Långsele och Undrom är exempel på livskraftiga samhällen och byar i kommunen.

 Näringslivet är varierande och består främst av små företag, men även större privata arbetsgivare. Sammanlagt finns det 1100 företag i kommunen. Exempel på några av våra större arbetsgivare är: Eon Kundtjänst, Statkraft, AQ Enclosure, Haglöf Sweden AB, Thermotech Scandinavia AB, Hedströms, Själanders & Brorssons Åkeri, Edsele Såg, Östanbäcks Timmerhus m fl.

Arbetsmarknaden i Sollefteå Kommun bygger i grunden på basnäringar så som elkraftsproduktion, skogsbruk och verksamheter kopplade till detta, ex. sågverk, transporter, åkerier, skogsförvaltning.  Vård och omsorg är en stor yrkeskategori i kommunen i och med Sollefteå sjukhus stora upptagningsområde.

Kommunen har viss industriell tillverkning men det är en bransch som minskar, medan turism och besöksnäring växer, exempelvis Hotell Hallstaberget och Hallstabergets skidanläggning.