Sollefteå - en kraftfull kommun

Vattenflöden vid Sollefteå kraftverket

Sollefteåforsen AB ägs till 100% av Sollefteå kommun sedan 1/7 2016. Bolaget äger och driver Sollefteåforsens kraftverk för att alstra och sälja elektrisk kraft.

Mer information om Sollefteåforsen och information om flöden och vattenstånd hittar du på Sollefteåforsen hemsida.

Till toppen