Sollefteå - en kraftfull kommun

Kräftfiske

Kräftor fiskas under den mörka delen av dygnet och med speciella burar som agnas med snittad fisk för att sprida doften.

Kräftor trivs bäst på vegetationsrik och stenig botten eller där den får möjlighet till skydd.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat bör (skall) inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

Godkända desinfekteringsmetoder:

  1. Kokning av föremål i minst 5 min.
  2. Tvättning av föremål i T-röd (spädd till 70%) under minst 20 min.
  3. Frysning av föremål under -10º C i minst ett dygn
  4. Torkning till fullständig torrhet, (Stora föremål i 60-80º C minst 5 timmar eller mindre föremål  60-80º C i minst 1 timme
Till toppen