Sollefteå - en kraftfull kommun

Harrfiske

Harren, eller som den också kallas, The lady of the stream, är strömmarnas fisk nummer ett och en mycket tacksam fisk för flugfiskaren.

Hela året och hela sitt liv lever den på insekter som finns i vattnet eller på vattenytan.

Harren kan fiskas hela säsongen med torr- och våtfluga.

I början av säsongen när vattenståndet fortfarande är högt fungerar våtfluga allra bäst. Att kasta sin fluga snett uppströms och låta den följa strömmen med spänd lina är mycket effektivt. En klassisk harrfluga är Red Tag.

Runt midsommartid börjar den bästa tiden för flugfiske efter harren. Nu är torrflugefisket det effektivaste och man kan prova de lite större flugorna i st 10 och 8, framför allt i de snabba strömmarna.

I augusti dominerar nattsländan. Det är nu man kan vänta in kvällen och natten, innan fisket blir som allra bäst. Liksom öringen är det nattsländan som lockar upp harren till vattenytan. Men man skall inte låta sig luras av att det ibland plaskar vilt ute på vattenytan. Det är inte nödvändigtvis på vattenytan fisken äter, det är vanligare att den tar nattsländorna strax under ytan.

Prova en lite buskig nattsländepuppa som ligger strax under vattenytan.

Harren kan fiskas ända in i oktober. Då är det åter de större våtflugorna som gäller, men under vindstilla och soliga dagar kan man ha tur och få uppleva det sista torrflugefisket för säsongen.

Harren kan även med fördel fångas med mask, och då helst i lite djupare strömvatten (typ älvarnas lugna strömmar) och i motsats till flugfiske låter man betet med hjälp av en tyngd följa med strömmens bottenstruktur.

Beten: Fluga, spinnare, mete (mask), jigg

Bra Harrfiskevatten: Meåforsen, Röån, Björkån, Långsjöån

Till toppen