Barn och friluftsliv

Sedan januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige. En viktig artikel i barnkonventionen är barns rätt till lek, vila och fritid. Här spelar en friluftslivet en viktig roll.

Naturen i Sollefteå kommun är gjord för lek, rörelse och rekreation. Att få klättra, åka pulka ner för backen eller bara sitta i skog i närheten för att lyssna på vinden och fåglarna. I Sollefteå kommun är det en självklarhet att få leka i naturen.

Samtliga av kommunens förskolor och skolor har nära till ett friluftsområde eller natur som kan användas under skoltid. Det finns också ett antal "skogsskolor" som nyttjas som lekplats och för undervisning.

Utöver detta har kommunen genom åren genomfört ett stort antal aktiviteter med syftet att locka till lek och rörelse.

Hitta UT i Sollefteå

Projektet "Hitta ut i Sollefteå" syftade till att locka ut personer till naturen som inte annars nyttjade friluftlivet i så stor utsträckning, t.ex. barn- och unga och personer med utländsk bakgrund. I samarbete med Orienteringsklubben placerade kommunen ut ett 50-tal checkpoints i populära och tillgängliga naturområden.

Kartor och information distribuerades till samtliga hushåll i kommunen för att underlätta deltagandet. Att delta var kostnadsfritt för att ytterligare sänka trösklarna till deltagande. De naturområden som valdes var också lätt tillgängliga och även checkpointsen hade olika svårighetsgrad. På så sätt kunde även småbarn delta.

Totalt rapporterades ca 6000 checkpoints in via en webbplats som fanns för ändamålet. Men många genomförde också aktivitetern utan att rapportera in resultat. Insatsen visade sig vara så populär och efterfrågad att den kommer att genomföras även under 2021.

Lekplatser i naturen

Naturen är en enda stor lekplats men ibland behövs det lite hjälp att komma ut och upptäcka alla möjligheter som naturen ger. I Västraskogen har Sollefteå kommun därför anlagt en lekplats med hinder som de flesta barn kan nyttja. På så sätt lockas fler ut till naturen och kan också hitta en stadsnära naturområde som inspirerar till många andra lekar. Här finns också en enklare cykelbana, storslagen utsikstplats och oändliga möjligheter till att klätta, bestiga, leka kurragömma, springa och cykla.

Gratis aktiviteter i naturen

Varje år arrangerar kommunen tillsammans med föreningslivet ett stort antal aktiviteter riktat mot barn och undgomar för att uppmuntra till rörelse, lek och naturupplevelser. Genom åren har det arrangerats alltifrån Zombieruns, pulkatävlingar, skattjakter och andra aktiviteter som barn- och ungdomar kunnat delta i kostnadsfritt.

Aktiviteterna syftar till att locka barn och ungdomar till lek och rörelse i naturen. Men också bidra till att såväl föräldrar som barn och ungdomar upptäcker de naturområden som finns stadsnära.

Till toppen