24 maj 2022 kl. 18.30-20.00

Barn som kan prata om känslor mår bättre.

Varmt välkommen på ”Livsviktiga snack” en föreläsning som genomförs i samarbete med Suicide Zero!

Här får du som förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du kan prata med barn och unga om deras mående.

Forskningen visar nämligen att förmågan att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en förälder eller annan närstående vuxen, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns i livet.

Föreläsningen innehåller bland annat information om skyddsfaktorer, psykiska besvär, barns utvecklig, verktyg för samtal med barn samt praktiska övningar.

Materialet i Livsviktiga snack har tagits fram i samarbete med psykologer, psykiatrer, kuratorer, läkare och forskare.

Föreläsningen är ca. 80 minuter lång inklusive efterföljande frågestund.

Ingen förkunskap eller anmälan krävs. Klicka enbart på länken till det föreläsningstillfälle ni väljer att delta vid.

Datum, tid och plats:

Anslut via dator eller läsplatta fungerar både via webbläsare och Teams skrivbordsapp, anslutning via mobiltelefon kräver Teams-appen.

24/5– kl. 18.30 – 20.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ExYTRmNjYtNTVmOS00OGJmLWJjYzktN2IxM2JlNzcxYjI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297d45296-8cf4-4b32-a18f-8ab3143e1bac%22%2c%22Oid%22%3a%2201912cf7-b1e7-46e9-8972-ee033be6fe7f%22%7d Länk till annan webbplats.

Till toppen