23 september 2021 kl. 18.00-20.00

Landsbygdskväll Höga kusten

Digital landsbygdskväll om att bo och leva i Höga kusten

Välkommen till ett digitalt möte den 23/9 kl 18-20 på temat bo och leva i Höga kusten. Ta del av konkreta exempel från Höga Kusten och lyssna till kunniga inom ämnet samtala om trender och framtid.

Hur tar vi till vara på intresset, växlar upp och får fler att upptäcka möjligheterna?

Höga Kusten är ett hetare varumärke än någonsin och fler ser möjligheterna med ett liv på
landsbygden här. Det spirar bland bygderna med flera initiativ och utvecklingstankar för en attraktiv plats att bo och leva på.

Målgrupp
Lokalbor, föreningar, företagare, politiker och övriga tjänstepersoner.

Mötet genomförs digitalt via Zoom. Länk till mötet får du efter anmälan.

Anmäl dig här länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program:

  • Mia Karlsson, VD Höga Kusten Destinationsutveckling och Thomas Norrby SLU:
    Höga Kustens varumärke som en motor för Landsbygdsutveckling.
  • Thomas Edblad, fd VD Sidensjö Sparbank:
    Boendeutveckling över tid. Priser, finansiering, efterfrågan och utbud. Hur ser efterfrågan på boende och boendemiljöer ut på landsbygden i Höga Kusten?

Breakout rooms:
Reflektioner, tankar, idéer, samtala och dela idéer med andra deltagare under kvällen.

Mötet är ett samarrangemang mellan Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Örnsköldsviks kommun, Leader och Hela Sverige ska leva.