4 oktober 2021 till 8 oktober 2021 kl. 00.00-00.00

Digital fokusvecka om god och nära vård i Västernorrland

4-8/10 kan du lyssna till vad representanter från bland andra Sveriges Kommuner och Regioner, Kairos Future/Zappa Intelligence och Region Skåne säger om god och nära vård.

Många ställer frågan om vad nära vård är och vad det betyder för arbetet inom kommuner och region. Nära vård beskrivs som en omställning av svensk hälso- och sjukvård som innebär att vi samarbeta på nya sätt inom och mellan våra organisationer och tillsammans med våra invånare. Vi ska ta ett gemensamt ansvar för vården och att den utgår från invånarens behov och förutsättningar.

Du är välkommen att ta del av en rad intressanta föreläsare som berättar om sitt arbete och sina erfarenheter under veckan, som avslutas med en beskrivning av utvecklingsarbetet i Västernorrland.

Arrangör för fokusveckan är Programmet för god och nära vård i Västernorrland.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta:
Genom Programmet god och nära vård i Västernorrland ska länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans utveckla en nära vård i Västernorrland.

Själva utvecklingen mot en god och nära vård, sker ute i kommunens och regionens verksamheter.

Programmets roll är stödja verksamheterna genom samordning, uppmuntan och uppföljning.