Webbenkät (på svenska)

Ta chansen att berätta för oss hur du upplever biblioteken i Sollefteå kommun.

Tack för att du hjälper oss att utvärdera bibliotekens verksamhet. Med den här undersökningen vill vi tillsammans med dig som kommuninvånare rikta blicken mot vår verksamhet och hur vi kan bli mer tillgängliga i kommunen. Vi vill även titta på vilka önskemål ni har på vår verksamhet.

Deltagandet är anonymt och svaren kommer att användas som underlag i en studie som genomförs hur vi kan möta kommuninvånarnas önskemål av biblioteken.

Du behöver vara 16 år eller äldre för att delta. Om du har frågor som rör enkäten är du välkommen att kontakta projektledare Elin Jonsson elin.jonsson@solleftea.se

Till enkätenÖppnas i nytt fönster.

Web survey (in English)

Take the chance to tell us how you experience the libraries in Sollefteå municipality.

Thank you for helping us to evaluate the libraries' activities. With this survey, we want to work with you, the residents of the municipality, to look at our activities and how we can become more accessible in the municipality. We also want to look at your wishes for our activities.

Participation is anonymous and the answers will be used as a basis for a study on how we can meet the wishes of our citizens.

You need to be 16 years or older to take part. If you have any questions about the survey, please contact project manager Elin Jonsson elin.jonsson@solleftea.se

To the surveyÖppnas i nytt fönster.