Ungdomssamordnare

Grupp med människor

En ungdomssamordnare fungerar som en länk mellan ungdomar och kommunens politiker och tjänstemän.  

Ungdomssamordnarens huvuduppgift är att lyssna på vad ungdomarna vill, svara på deras frågor och ge tips och råd om olika sätt att gå vidare med idéer och vara ett stöd för olika ungdomsinitiativ.


Hur får ungdomarna gehör hos politikerna?

Ungdomsdelegationen är ungdomarnas eget intresseorgan. Den består av ett antal politiker och ungdomar som träffas regelbundet.


Vad har ungdomssamordaren för uppgifter?

Ungdomssamordaren arbetar med och leder olika ungdomsprojekt som är initierade av ungdomarna själva och från ungdomsdelegationen. Det kan handla om:

  • Nationellt och internationellt ungdomsutbyte
  • Internationell volontärtjänst
  • Ungdomskväll under Nipyran-festivalen
  • Ungdomsting - forum för ungdomar i Sollefteå kommu
  • Ungdomsdialog - här träffas Unga tjänstemän och politiker


Ungdomssamordnaren har också utbildningar för ungdomsledare, är resursperson i Ungdomsdelegationen, är samordnare för utvecklingsfonden, är redaktör för Ungdomsportalen ungisolleftea.se och ger stöd till fritidsgårdar och ungdomsföreningar.Publicerad: 2020-05-08

Medborgarservice