Ungdomsdelegationen

Ungdomar står i ring inomhus

Ungdomsdelegationen finns till för att Du som ung ska kunna kommunicera med kommunens styrelser och utskott på ett enklare sätt.

Man kan säga att Ungdomsdelegationen fungerar som en länk mellan kommunen och Du som ung.

Därför vill vi i Ungdomsdelegationen att Du ska kontakta oss för att vara med och utveckla Sollefteå kommun till det bättre!


Arrangemang och aktiviteter

Ungdomsdelegationen är en viktig del av Sollefteås arrangemang. Några av de arrangemang och aktiviteter som de varit med att anordna är Ungdomstinget, Ungdomens dag och Ungdomarnas kväll.


Aktuella arbetsgrupper

Vi jobbar med flera ungdomsfrågor typ hjälper till att arrangera Disco, samordna och arrangera en stor konferens som hålls årligen som vi kallar för Ungdomstinget, vi bestämmer vilka artister och vad som kommer att finnas på Ungdomens dag, vi försöker att skapa ett Ungdomens hus för Sollefteå, vi gör tröjor och annat material för att ha marknadsföring med mera.


Vill du vara med så kontakta Ungdomsenheten eller någon representant i Ungdomsdelegationen.

Publicerad: 2020-05-08

Medborgarservice