Sjuk

Snedvriden cykel

Vid svårare olycksfall eller allvarlig sjukdom ska du genast ringa 112 för att larma ambulans.

Vi ej akuta besvär, ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

För mer råd om din hälsa, besök Landstinget Västernorrlands hemsida.


Sjuk på jobbet

Om du blir sjuk på jobbet och måste sjukskriva dig har du rätt till sjukpenning om du uppfyller vissa kriterier. Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida.


Sjuk på skolan

Om du blir sjuk och inte kan gå till skolan är det viktigt att skolan informeras om detta. Annars får du ogiltig frånvaro.


Grundskolan (välj sedan din skola)
Gymnasium


Publicerad: 2015-01-07

Medborgarservice