Försäkringskassan

Försäkringskassan hjälper dig som har en funktionsnedsättning med många olika ersättningar och stöd.

För att veta vilka som gäller dig, läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Publicerad: 2015-01-07

Medborgarservice