Arbetsförmedlingen

Har du nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning? Du kan få hjälp och extra stöd på många sätt av Arbetsförmedlingen.

En funktionsnesdsättning ska inte stoppa dig från att vara delaktig i arbetslivet. Med ett ekonomisk stöd, ändrad arbetsorganisation eller alternativa arbetssätt kan du som funktionshindrad arbeta.


All information om detta hittar du på arbetsförmedlingens webbplats. Se länk i högerspalten.

Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice