Funktionsnedsättning

Ung kvinna i rullstol sträcker ut sina armar

Att ha en funktionsnedsättning behöver inte göra livet så mycket svårare. Idag finns det hjälpmedel och stöd att ta del av om du, eller någon du känner, har behov av det.

Under dessa flikar får du information om hur du kan ta del av stöd från kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.


Fritidsverksamhet

Sollefteå kommun ser till att du som funktionshindrad ska kunna leva ett bra liv genom att vi bidrar med stöd och service. Kommunen erbjuder en fritidsverksamhet vars målsättning är att fånga upp behov och önskemål om olika fritidsintressen. Om detta och annan hjälp som du kan få från Sollefteå kommun hittar du på kommunens webbsida.

Publicerad: 2015-01-07

Medborgarservice