Ungdomsting

Sollefteå Ungdomsdelegation arrangerar varje år ett ungdomsting. Syftet med tinget är att kommunens ungdomar ska få möjlighet att påverka och tycka till i ungdomsfrågor.

Ungdomstinget, som skapades 2007, har ett möte per år.


Vad är ett ungdomsting?

Ungdomstinget är ett forum för ungdomar i Sollefteå kommun. Ungdomar träffar tjänstemän och styrande politiker från Sollefteå kommun för att diskutera frågor som berör ungdomar. Samtidigt kan de ge sina synpunkter på förslag som kommunen arbetar med just nu.


Ungdomstinget är inte bara ett forum för att prata med andra ungdomar och politiker, utan det är också ett sätt för ungdomar att påverka sin livssituation. Att ungdomar ska få vara med och påverka i de frågor som rör dem tycker vi är en självklarhet!


Ungdomstinget består av

  • Ungdomar från grund- och gymnasieskolor i kommunen
  • En arbetsgrupp från Ungdomsdelegationen
  • En projektledare (ungdomssamordnare)


Ungdomsdelegationens uppgift är att arrangera tingen och sköta allt praktiskt arbete samt att se till att grupparbeten hålls vid liv.


Jag vill också vara med och påverka

Vill du också vara med på ett ungdomsting?

Kontakta då Malvina Falk-Hamberg som du hittar i högerspalten!


Publicerad: 2016-03-22

Medborgarservice