Elevskyddsombud

Ramsele skola

Vad gör ett elevskyddsombud?

Elevskyddsombudens uppgift är att alla elever ska känna sig trygga på skolan och kunna påverka alla elevers vardag till något bättre. Elevskyddsombud väljs ut direkt av eleverna och vanligtvis är det två elevskyddsombud per årskurs.


Är du elev och vill bli elevskyddsombud?

Läs mer om att vara elevskyddsombud på skolverkets hemsida och kontakta din skola om du är intresserad.


Publicerad: 2019-09-20

Medborgarservice